Varm vinter sikrer høj beskæftigelse i byggeriet

Varm vinter sikrer høj beskæftigelse i byggeriet

marts 2017
Den lune vinter betyder markant færre afskedigelser end normalt i begyndelsen af året, vurderer Dansk Byggeri på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik.

En tommelfingerregel siger, at virksomheder i bygge- og anlægsbranchen skal regne med 20 vejrligsdage om året – altså dage, hvor vejret gør det svært eller umuligt at arbejde.

Sådan ser situationen imidlertid ikke ud i år, hvor de hidtil lune temperaturer fastholder byggeaktiviteten og dermed reducerer antallet af sæsonafskedigelser, vurderer Dansk Byggeri.

‟Hvis det nuværende milde vejr fortsætter, så er mit skøn, at første kvartals beskæftigelse i byggeriet vil ligge på mellem 97 og 98 procent af årsgennemsnittet. Det svarer til ca. 4.000 færre beskæftigede end normalt, og det er et af de laveste negative udsving, vi har set siden årtusindskiftet,” forklarer cheføkonom hos Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

Set over de seneste 17 år – fra 2000 til 2016 begge år inklusiv – udgør bygge- og anlægsbeskæftigelsen i første kvartal i snit 95,1% af det pågældende års gennemsnitlige, sæsonkorrigerede byggebeskæftigelse. Med det nuværende niveau for byggebeskæftigelsen svarer det til omkring 8.000 færre beskæftigede sammenlignet med året som helhed.

Murerfirma: Fastholder alle medarbejdere
En af de byggevirksomheder hvor man nyder godt af en mild vinter er murerentreprenørfirmaet Stenklint A/S i Roskilde. Normalt lægger vinterhalvåret låg på flere af virksomhedens udendørs byggeprojekter, men sådan ser det i mindre grad ud lige nu.

‟Uanset vejret tager vi altid højde for vejrligsdage i vores planlægning, men når så kulden udebliver betyder det blot, at vi bruger markant mindre tid på afdækning i forbindelse med vores renoveringsopgaver. Vi arbejder hurtigere og kan påbegynde nye opgaver hurtigere. Samtidig fastholder vi alle medarbejdere. Det er positivt, så vi ikke skal ud at rekruttere i foråret, når der i øjeblikket er mangel på murere,” siger adm. direktør hos Stenklint A/S, Lars Bonde Lindberg.

Undgår rekrutteringsudfordringer
”Når byggebeskæftigelsen ventes fastholdt på højt niveau gennem hele første kvartal 2017, skyldes det både en mild vinter, og at virksomhederne holder på den eksisterende arbejdskraft under indtryk af opsvingets stigende rekrutteringsudfordringer,” siger Bo Sandberg.

Vejrligsdage påvirker ifølge Dansk Byggeri især løsningen af opgaver inden for veje og jernbaner, udendørs byggeprojekter samt jord- og betonarbejde.

Statistik: Sådan har vinteren påvirkeret beskæftigelsen i byggeriet gennem årene

  • I de hårde vintre 1. kvartal 2010 og 1. kvartal 2011 røg beskæftigelsen helt ned på hhv. 91,9% og 93,5% af det pågældende års gennemsnit.
  • Opgjort i personer betød det et minus på hhv. 11.600 og 9.500 færre beskæftigede i 1. kvartal i 2010 og 2011 sammenlignet med de pågældende års gennemsnit.
  • I 2016 hvor der både var mild vinter og en gunstig konjunktursituation, dykkede den faktiske byggebeskæftigelse i 1. kvartal til blot 97% af årets gennemsnit. Opgjort i personer blot 4.800 færre beskæftigede.
  • Hvis man ser bort fra det konjunkturmæssige og fokuserer på det rent sæsonmæssige, så udgør forskellen på en hård vinter (dvs. 93% beskæftigelse i forhold til årsgennemsnittet) og en mild vinter (dvs. 97% beskæftigelse i forhold til årsgennemsnittet) ca. 6.500 beskæftigede i byggeriet i 1. kvartal, når man sammenligner med det nuværende samlede beskæftigelsesniveau på ca. 161.000.
  • Resultaterne er ganske robuste, idet man får stort set samme resultat, hvis man i stedet for kvartalstal undersøger måneds-lønmodtagerbeskæftigelsen i januar sammenlignet med de forskellige års beskæftigelsesgennemsnit.
  • Kilde: Dansk Byggeri på baggrund af Danmarks Statistik.
Følg Stenklint A/S på LinkedIn her –
og få automatisk de kommende tre blogindlæg om at søge job.