Projekter

Der er altid forskel på facader, og hvad bygherre lægger vægt på. I nedenstående referencer fortæller vi kort om, hvad der var vigtigt for bygherren, og hvordan vi sammen fandt frem til den rigtige løsning sammen.

Copenhagen Studio Hotel

Renovering af badeværelse for Copenhagen Studio Hotel på Krimsvej 29

Facaderenovering
Vandtårnet

Udskiftning af mørtelfuger og enkelte mursten samt farvning af nye mursten

Renovering
Den Svenske Kirke

Renovering af kirkens facade, herunder udskiftning af mørtel og farvning af nye mursten

Renovering
St. vincent kirke

Restaureringsarbejder, komplet omfugning af hele kirken, og genopbygning af frontispice med munkesten

Lejligheder
Bag Søndermarken

Omfugning af nedbrudte fuger og facaden på to boligblokke på Bag Søndermarken på Frederiksberg

Facade
Frederiksvej

Istandsættelse af facade, gesimser, gesimsbånd, pudset underfacade, brandkam, skorsten, kviste, m.m

Renovering
Islands Brygge

Omfugning af facaden for at stoppe indtrængende vand

Renovering
Ole Suhrs Gade

Afrensning, omfugning, renovering af vinduer og oppudsning af underfacade og gesimsbånd

Renovering
Lundtoftegade

Omfugning af fuger på 8 gavle

Renovering
Birkedommervej

Omfugning af gadefacaderne samt ommuring af svækkede områder

Renovering
Nansensgade

Restaurering af overfacade, gesims og vinduesudsmykninger samt genskabelse af underfacade med refendfuger

Renovering
Parmagade

Komplet renovering af klimaskærm i form af blankmur i både gård og gade - i alt cirka 3000 m2

Renovering
Forchhammervej

Specialrenovering af smalle fuger i klinkesten på gadefacaden og omfugning af gårdfacaden

Vallerød Skole – PCB

Restaureringsarbejder, komplet omfugning af hele kirken, og genopbygning af frontispice med munkesten