Lars Bonde Lindberg
Lars Bonde Lindberg er ejer og adm. direktør af Stenklint A/S og serieiværksætter. I 1995 dimitterede han fra RUC med speciale i historie og økonomi. Fra 1999 og frem til opstarten af Stenklint A/S var han selvstændig ledelseskonsulent hos bl.a. DONG, TDC, Novo og RUC med ansvar for at rekruttere ledere og effektivisere arbejdet.

Johanne Ravn
Johanne Ravn er økonomiuddannet og har bl.a. arbejdet med regnskab og økonomi i LEGO-koncernen. Johanne har overblik over og ansvar for driften. Samtidig udregner hun økonomien i de forskellige byggeprojekter.

Mitzi Håkansson
Projektleder og koordinator
Mitzi Håkansson har ansvar for hovedentreprenøropgaver på større byggeprojekter. Herudover arbejder hun med beboerkommunikation og optimering af processer.

Michael Klausen
Produktion leder
Murermester Michael Klausen har ansvaret for produktionen. Han er uddannet murer i 1986 og har arbejdet med alle områder inden for murerfaget. Til daglig leder Michael egenproduktionen.

Søren Cooperider
Tilbud og beregning
Søren Cooperider, der er ansvarlig for tilbud og beregning, er uddannet jurist fra Aalborg Universitet. Udover tilbudsberegning kontraherer Søren med underleverandører.

Lasse Gammeljord
Kommunikationsansvarlig
Lasse har mange års erfaring med ekstern kommunikation og har til opgave at synliggøre Stenklint i bl.a. nyhedsmedierne og på de sociale medier.

Karin B. Johansen
Ansvarlig for systemimplementering
Karin arbejder med implementeringen og sammenkørslen af Stenklints HR- og lønsystemer.

Thure Lindberg
Studentermedarbejder
Thure hjælper flere dage om ugen med at understøtte Stenklints it-faciliteter og løse diverse ad hoc-opgaver.

Natalie Roosta
Studentermedarbejder
Natalie arbejder med markedsføring og er ansvarlig for Stenklints Teaterklub.

Rasmus Nyland Kristensen
Studentermedarbejder
Rasmus studerer HA på den samfundsvidenskabelige linie på Roskilde Universitet og arbejder med analyse og statistik i forbindelse med Stenklints byggeprojekter.