Mitzi Håkansson til Stenklint A/S

33 årige Mitzi Håkansson skal fremover være projektleder og kommunikationsansvarlig for Stenklints renoveringsprojekt af 400 lejligheder på det ydre Nørrebro. Murerentreprenørvirksomheden Stenklint A/S skruer nu op for sin kommunikation. Det sker i forbindelse med et nyt renoveringsprojekt i Nordrevængekvarteret i Nordvest, København, hvor virksomheden har ansat kommunikationsspecialist Mitzi Håkansson. Mitzi Håkansson, 33 år, skal koordinere alle underentreprenørerne og håndtere kommunikationen til beboerne. Herudover får hun ansvar for hovedentreprenøropgaver på større byggeprojekter. Tæt dialog med beboerne - I og med at renoveringsopgaven omfatter hele 400 lejemål bliver det afgørende for indsatsens succes, og hvordan den opfattes af beboerne, at vi hele tiden er i tæt dialog med folk herude. Derfor holder vi beboermøder, uddeler informationsmateriale, og så har jeg fast plads i et opstillet kontor, hvor vi gerne besvarer beboernes spørgsmål. Ved at være synlige og tilstede skaber vi en enorm åbenhed omkring projektet. Beboerne har hele tiden overblik og føler sig i trygger hænder, fortæller Mitzi Håkansson. Ekspert i byggekommunikation Mitzi Håkansson blev i 2011 kandidat i kommunikation fra Roskilde Universitet og har tidligere arbejdet med kommunikation hos Egon Olsen. FØLG OS PÅ LINKEDIN 

Teaterklub fører til renoveringsopgave på 16 mio. kr.

Stenklint A/S er i fuld gang med at renovere facaderne på 400 lejligheder på ydre Nørrebro i København. Virksomhedens teaternetværk har spillet en central rolle i indhentningen af opgaven. Der er fuld gang i ordrebogen hos murerentreprenøren Stenklint A/S i Roskilde. Nu har virksomheden med 35 ansatte murere landet en renoveringsopgave for ejerforeningen EF Nordrevænge. Frem til årsskiftet skal 15 håndværkere renovere facaderne på 400 lejligheder i Nordrevængekvarteret, Nordvest i København. Entreprisesum: 16 mio. kr. Omfuget 230.000 m2 Vores ansatte har kun været i gang i nogle få uger, men allerede nået rigtig meget. Fokus er på at udskifte vinduer og fuger samt rense facaderne, så de vender tilbage til deres oprindelige udseende. Gennem årene har Stenklint omfuget over 230.000 m2 mørtelfuger på tilsvarende boligejendomme samt på bevaringsværdige bygninger såsom Den Svenske Kirke ved Østerport Station og Vandtårnet i Bernstorffs Parken. Så det er især den ekspertise, som vi har i spil her, siger adm. direktør hos Stenklint A/S, Lars Bonde Lindberg. Teaternetværk skabte forbindelse Stenklint har sin egen teaterklub, hvor virksomheden fire gange om året inviterer kunder og samarbejdspartnere ud til en aften i teatret. Og det var i forbindelse med et sådant arrangement, at virksomheden kom i spil til opgaven. Promana: ’Følte os trygge’ Vi valgte Stenklint A/S til opgaven, fordi facaderenovering er en af deres kernekompetencer. De havde løst flere tilsvarende projekter tilfredsstillende, og derfor følte vi os trygge ved, at de skulle påtage sig opgaven. Både bestyrelsen og jeg har efterfølgende været tilfredse med, hvordan projektet skrider frem, fortæller projektleder hos Promana Bygningsrådgivning A/S, Sorin Nita. Stenklint A/S omsatte i 2016 for 16 mio. kr., men allerede nu ligger det klart, at omsætningen vil vokse markant i 2017. FØLG OS PÅ LINKEDIN - og få automatisk de kommende blogindlæg om at søge job.

5 utraditionelle råd til at score dit drømmejob i byggebranchen (2/4)

DEL 2 AF 4 : Der findes flere alternativer til opslåede stillingsannoncer, bl.a. at møde uopfordret op i den virksomhed, du gerne vil arbejde i, og tale direkte med chefen. Sådan lyder rådet fra adm. direktør i byggevirksomheden Stenklint A/S, Lars Bonde Lindberg. Få her hans sidste tre råd til, hvordan du håndterer den uopfordrede jobsamtale. 3. Din drøm Fortæl på mødet, hvad du drømmer om i forhold til dit arbejdsliv. Mange mennesker søger et job, fordi de har brug for smør på brødet, men det er ikke spændende at høre om for en arbejdsgiver, der tænker på sig selv og sin virksomheds fremtid. Derimod er det markant mere motiverende at få en medarbejder ombord, som ønsker at få firmalogoet på brystet, fordi han eller hun passioneret brænder for en vision og et dybfølt ønske om noget bestemt. Vil du være leder? Blive chef på en byggeplads? Eller udvikle kompetencer inden for BIM (Bygnings Informations Modellering)? Det er helt op til dig, men du skal gerne ville noget – og mere end blot at søge fysisk opbevaring fra kl. 9-17. 4. Hav en ugeplan Samtidig bør du kunne forklare, hvad du vil lave fra time til time i løbet af ugen. Når du møder uopfordret op, så sælger du dig også på præmissen om, at du har et overblik over virksomheden, dens udfordringer, og hvor du kan gøre en forskel. Demonstrér derfor stort overblik og vis, hvad du vil lave time for time henover ugen, og hvilke arbejdsopgaver du vil løse. Er du i tvivl om, had virksomheden arbejder med, så forhør dig i dit netværk. Eller ring til et par af medarbejderne i forvejen. 5. Er du stærk nok til at arbejde gratis? Kommer du ud i en virksomhed for at banke et job op, så vil de fleste arbejdsgivere nok også presse citronen og høre, om du vil arbejde gratis. F.eks. i en indslusningsperiode hvor du og arbejdsgiveren gensidigt tester relationerne, og hvor du som arbejdstager kan sandsynliggøre overfor ’chefen’, at du er den rette mand eller kvinde at satse på. Enkelte finder det nedgørende, fordi det ikke anerkende deres kvalifikationer. Nuvel, det er også uholdbart i længden. Men omvendt bør du være opmærksom på, at din arbejdsgiver også løber en risiko ved at ansætte en person, han ikke kender. Derfor bør du iføre dig Ja-hatten, måske et par måneder eller tre, hvor du kører dig i stilling til et spændende arbejde. Det kan være adgangsbilletten til et nyt arbejde – eller måske den første stilling efter universitetet. SE DEL 1 AF 4. FØLG OS PÅ LINKEDIN - og få ...

5 utraditionelle råd til at score dit drømmejob i byggebranchen (1/4)

DEL 1 AF 4 : Se her hvordan du tager kontrol over dit arbejdsliv og taler din sag for din kommende chef. En måde at søge arbejde på er at søge opslåede stillinger. Men vidste du, at man rent faktisk også bare kan møde op på en arbejdsplads og bede om at tale med chefen. Ja, det kan måske virke lidt overrumplende. For hånden på hjertet er det de færreste, der har modet til den slags. Ikke desto mindre er det præcis den taktik, som kan sparke benene væk under din kommende arbejdsgiver. Hvis den udføres korrekt. Gå linen ud og tag ansvar Det fortæller Lars Bonde Lindberg, adm. direktør i murerentreprenørfirmaet Stenklint A/S i Roskilde med 35 ansatte, herunder et team på 10 projektledere og kontoransatte. ‟Jeg modtager løbende folk, som uanmeldt kommer forbi, og det er super friskt af dem. For mig viser den tilgang stor energi og gå på-mod. Det fortæller mig, at disse mennesker ikke er bange, men tør gå linen ud, tage ansvar og have med mennesker at gøre. Det er nogle kvaliteter, som jeg godt kan bruge i min virksomhed. Og som andre i byggeriet kan for den sags skyld,” siger Lars Bonde Lindberg. 5 råd til at sparke døren ind Er du mere nysgerrig end skræmt, så få her Lars Bonde Lindbergs fem råd til, hvordan du mestrer disciplinen ”jeg kom lige forbi, giver du en kop kaffe-jobsamtalen”. 1. Research på virksomheden før du møder op Før du møder op skal du naturligvis kende virksomheden som din egen bukselomme. Læs hjemmesiden grundigt igennem, trawl info om virksomheden på de sociale medier, find kontakter på LinkedIn som kender virksomheden og forhør dig om, hvad de arbejder med, og hvilke markedsmæssige udfordringer virksomheden har. List udfordringerne op og forbered dig på, hvordan du kan hjælpe din måske kommende chef med at løse dem. 2. Slib dine USP’er Når du har driblet rundt med punkt 1, får du også mulighed for at præcisere dine Unique Selling Points (USP’er). Altså hvad der gør dig til noget særligt, og hvordan du differentierer dig på positiv vis fra andre jobsøgende. Kæd gerne din fortid sammen med din nutid og fremtid. Sandsynliggør hvordan din uddannelse og tidligere jobs naturligt kvalificerer dig til det job, du søger. Stil helt skarpt på, hvordan du kan skabe værdi for din kommende chef. Tænk ikke som en medarbejder, men tag chefhatten på og forklar, hvordan du helt konkret kan være med til at hente nye opgaver og kunder og skaffe omsætning i kassen. Dét skaber interesse. Få råd 3-5 i vores næste blog om jobsøgning, DEL 2 UD ...

Varm vinter sikrer høj beskæftigelse i byggeriet

Varm vinter sikrer høj beskæftigelse i byggeriet marts 2017 Den lune vinter betyder markant færre afskedigelser end normalt i begyndelsen af året, vurderer Dansk Byggeri på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik. En tommelfingerregel siger, at virksomheder i bygge- og anlægsbranchen skal regne med 20 vejrligsdage om året – altså dage, hvor vejret gør det svært eller umuligt at arbejde. Sådan ser situationen imidlertid ikke ud i år, hvor de hidtil lune temperaturer fastholder byggeaktiviteten og dermed reducerer antallet af sæsonafskedigelser, vurderer Dansk Byggeri. ‟Hvis det nuværende milde vejr fortsætter, så er mit skøn, at første kvartals beskæftigelse i byggeriet vil ligge på mellem 97 og 98 procent af årsgennemsnittet. Det svarer til ca. 4.000 færre beskæftigede end normalt, og det er et af de laveste negative udsving, vi har set siden årtusindskiftet,” forklarer cheføkonom hos Dansk Byggeri, Bo Sandberg. Set over de seneste 17 år - fra 2000 til 2016 begge år inklusiv - udgør bygge- og anlægsbeskæftigelsen i første kvartal i snit 95,1% af det pågældende års gennemsnitlige, sæsonkorrigerede byggebeskæftigelse. Med det nuværende niveau for byggebeskæftigelsen svarer det til omkring 8.000 færre beskæftigede sammenlignet med året som helhed. Murerfirma: Fastholder alle medarbejdere En af de byggevirksomheder hvor man nyder godt af en mild vinter er murerentreprenørfirmaet Stenklint A/S i Roskilde. Normalt lægger vinterhalvåret låg på flere af virksomhedens udendørs byggeprojekter, men sådan ser det i mindre grad ud lige nu. ‟Uanset vejret tager vi altid højde for vejrligsdage i vores planlægning, men når så kulden udebliver betyder det blot, at vi bruger markant mindre tid på afdækning i forbindelse med vores renoveringsopgaver. Vi arbejder hurtigere og kan påbegynde nye opgaver hurtigere. Samtidig fastholder vi alle medarbejdere. Det er positivt, så vi ikke skal ud at rekruttere i foråret, når der i øjeblikket er mangel på murere,” siger adm. direktør hos Stenklint A/S, Lars Bonde Lindberg. Undgår rekrutteringsudfordringer ”Når byggebeskæftigelsen ventes fastholdt på højt niveau gennem hele første kvartal 2017, skyldes det både en mild vinter, og at virksomhederne holder på den eksisterende arbejdskraft under indtryk af opsvingets stigende rekrutteringsudfordringer,” siger Bo Sandberg. Vejrligsdage påvirker ifølge Dansk Byggeri især løsningen af opgaver inden for veje og jernbaner, udendørs byggeprojekter samt jord- og betonarbejde. Statistik: Sådan har vinteren påvirkeret beskæftigelsen i byggeriet gennem årene I de hårde vintre 1. kvartal 2010 og 1. kvartal 2011 røg beskæftigelsen helt ned på hhv. 91,9% og 93,5% af det pågældende års gennemsnit. Opgjort i personer betød det et minus på hhv. 11.600 og 9.500 færre beskæftigede i 1. kvartal i 2010 og 2011 sammenlignet med de pågældende års gennemsnit. I 2016 hvor der både var mild vinter ...

Digitalt system hjælper Stenklints udenlandske håndværkere med sproget

Digitalt system hjælper Stenklints udenlandske håndværkere med sproget februar 2017 Sprogbarriere? Næsten ikke. Hos murerentreprenørfirmaet Stenklint A/S afstemmer polsktalende håndværkere med deres danske kolleger via fotos og plantegninger. Det er langt fra alle byggebranchens omkring 10.000 udlændinge, heraf godt 4.000 polske håndværkere, som mestrer dansk eller engelsk. Sådan er det også hos murerentreprenørfirmet Stenklint A/S. Her favner man imidlertid sprogbarrieren ved bl.a. at lade de danske og polske medarbejdere kommunikere om byggeprojekterne via online tjenesten, Ajour System. ‛Taler udelukkende polsk’
 ‟Mange af os taler udelukkende polsk, og derfor oversætter og afstemmer vores engelsktalende teamledere dagligt med vores danske kolleger på kontoret. Men ved at vi nu anvender Ajour System på de enkelte byggeopgaver, er det pludselig også blevet muligt for os andre, som kun taler en smule engelsk, at løse opgaver, som normalt kræver dialog med de danske ledere på byggepladsen. Vi kan selv løse opgaver og arbejder hurtigere. Det er en kæmpe tilfredsstillelse,” siger Jakub Kulig hos Stenklint A/S. Stenklint A/S, som bl.a. arbejder med renoveringer, badeværelser og skalmure, beskæftiger til daglig 25 polske murere. Simon Kulig, der har boet i Danmark i ni år og taler engelsk, forklarer, at alle polske medarbejdere anvender Ajour System. Grunden til at digitalsystemet er i stand til at bygge bro henover en ekkodyb sprogkløft, er, at de polske murere og danske projektledere i Stenklint A/S i dag i langt højere grad kommunikerer via billeder. Kulørte prikker og fotos Når Stenklints projektledere f.eks. skal kvalitetssikre et badeværelse, markerer de med kulørte punkter på en plantegning de opgaver, der skal løses. Oversigten sendes til de polske kolleger i Ajour System. Herefter skyder og mailer de så et foto tilbage, hver gang de har løst en af opgaverne. På den måde behøver murerne hverken at tale i telefon, skype eller mødes med projektlederen. De arbejder på egen hånd. Det store fokus på den visuelle brugerflade er helt bevidst, forklarer man hos Ajour System, der har designet systemet. ‟Kvalitetskravene til byggebranchen stiger hele tiden. For at gøre dokumentationen enkel, og for at undgå at sprog bliver en hindring, har vi lavet en løsning, som primært kommunikerer via tegninger og fotos. Vi har andre kunder, ligesom Stenklint, med udlændinge i medarbejderstaben, og de nyder også fordele af, at sprog ikke er en barriere i forbindelse med kvalitetssikring,” siger ejer og adm. direktør hos Ajour System, René Mortensen. Fakta: Kort om Ajour System Digitalt system til fotodokumentation, der gør det muligt hurtigt at dokumentere det arbejde, som håndværkerne udfører på byggeriet Effektiv registrering, der minimerer tidsforbrug og løfter kvalitetsdokumentationen Dokumentation via fotos og tegninger foretages direkte på smartphone eller tablet Billedtekst: Stenklints brødrepar, ...

Den svenske kirke færdigrenoveret

Den svenske kirke færdigrenoveret Efter et års renovering af Den svenske kirke ved Østerport Station er kirken færdig med nyt tag og facade. Det er ikke uden grund, at Gustavskirken eller ‛Den svenske kirke’ på Folke Bernadottes Allé 4 på Østerbro igennem det seneste år har været omgivet af stilladser. Efter i årtier at have været indhyllet i partikelforurening fra biler og toge var facaden blevet sort. Taget var svækket, pus faldt af væggene, og så var mørtelen mellem murstenene blevet så porøs, at den bogstavelig talt kunne kradses af med en finger. Men siden juni har 2015 har håndværkere bl.a. udskiftet det meste af taget, malet spiret i den oprindelige guldfarve og repareret teglstenene på kirkens brandkarme. Samtidig er kirkens mursten afrenset, så man igen kan se den oprindelige mørkebrune teglsten indenunder. Mørtelfugerne på kirken er udskiftet, så de harmonerer med murstenen. Undgår dyre reparationer ‟Facaderenoveringen betyder, at kirken ikke forvitrer eller tager varigt skade, så man senere skal bekoste dyrere reparationer, men derimod holder 20-30 år længere. Vi har bl.a. fuget vinduerne og gesimserne. Her har udfordringen været at understøtte de mange detaljer i arkitekturen. Afrensningen af kirken gør, at kirken har fået en lysere farve, og det er bestemt pænere at se på,” siger adm. direktør Lars Bonde Lindberg hos Stenklint A/S. Murermesterfirmaet Tore Bredtoft, der er specialiseret i renovering af kirker og fredede ejendomme, reparerer kirkens tag, skorsten og spir, mens murerentreprenørfirmaet Stenklint A/S har haft ansvaret for facaderenoveringen. Skal opfylde skrappe krav
 Kravene til renoveringen af Gustavskirken er skrappe, fordi der er tale om en bevaringsværdig bygning, forklarer ansvarlig arkitekt for Gustavskirken, Mikael Johansson. ‟Formålet med renoveringen har været at føre kirken tilbage til de oprindelige farver, som blev anvendt ved opførelsen i 1911. Stenklint har leveret mørtel i en beigebrun farve tæt på orginalen til at understøtte den rødbrune, grove, hårdtbrændte mursten, og den passer perfekt til farven og teksturen. Fugningen er gjort meget præcist, hvilket f.eks. er tydeligt omkring vinduerne og på den detaljerede gesims. Det vigtigste for os er, at man ikke skal kunne se, at håndværkerne har været inde og pille i kirkens konstruktioner. Det er lykkedes, og vi er meget tilfredse med resultatet,” siger Mikael Johansson FØLG OS PÅ LINKEDIN - og få automatisk de kommende blogindlæg om at søge job.

Stenklint
Ledreborg Allé 132Roskilde,
 4000

 Telefon: 46341616
itemprop="email">E-mail: stenklint@stenklint.dk CVR: IND CVR
Pris: 100