Renovering fra A-Z

Renovering er kernen i Stenklints arbejde. Vi har mange års erfaring med facaderenovering og vinduesudskiftninger. Samtidig anvender vi de nyeste teknikker.

Står din virksomhed med et stort projekt, der kræver sikre hænder på renoveringsdelen, så er Stenklint A/S en oplagt samarbejdspartner.

Siden vores begyndelse i 2009 har vi løst renoveringsopgaver over hele landet, især i hovedstadsområdet og på Sjælland.

facaderenovering
Hos Stenklint arbejder vi inden for renovering med

Facaderenovering og udkradsning af fuger. I denne proces forbedrer vi ejendommens klimaskærm, udseende og holdbarhed. Efter mange års vind og vejr kan facaden være slidt, men ved f.eks. at renskure eller vand- eller sandblæse den, bliver det muligt at komme ind til den oprindelige facade, fjerne det ødelagte murværk og udskifte de gamle mørtelfuger. Herefter pudser vi overfladen og påfører en ny maling, der præsenterer facaden som ny og gør den fugtafvisende. Vi anvender naturlige, velafprøvede produkter, som holder i mange år.

Udskiftning af vinduer. Vores medarbejdere har løst dusinvis af vinduesudskiftning og arbejder hurtigt og detaljeorienteret. Fokus ligger på høj kvalitet, eminent evne til at samarbejde med resten af byggepladsen, løbende forventningsafstemning med bygherren og levering til den aftalte tid.

 

Copenhagen Studio Hotel

Renovering af badeværelse for Copenhagen Studio Hotel på Krimsvej 29

Facaderenovering
Vandtårnet

Udskiftning af mørtelfuger og enkelte mursten samt farvning af nye mursten

Renovering
Den Svenske Kirke

Renovering af kirkens facade, herunder udskiftning af mørtel og farvning af nye mursten

Renovering
St. vincent kirke

Restaureringsarbejder, komplet omfugning af hele kirken, og genopbygning af frontispice med munkesten

Lejligheder
Bag Søndermarken

Omfugning af nedbrudte fuger og facaden på to boligblokke på Bag Søndermarken på Frederiksberg

Facade
Frederiksvej

Istandsættelse af facade, gesimser, gesimsbånd, pudset underfacade, brandkam, skorsten, kviste, m.m